maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

 •               ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 150 W
 • Изходно напрежение на празен ход – 14,7 V
 • Заряден ток –  0 – 12 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 12 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,5 кг

 • ЦЕНА : 348 лв. с ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/12 служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Зарядният ток е стабилизиран и се избира между 0 и 12 А. Максималното напрежение е стабилизирано и е ограничено на ниво 14,7V. Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. Ако ще се зареждат акумулатори над 120Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго. Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори.

        ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 250 W
 • Изходно напрежение на празен ход – 14,7 V
 • Заряден ток –  0 – 16 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 16 А -100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,6 кг

 • ЦЕНА : 420 лв. с ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/16 служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Зарядният ток е стабилизиран и се избира между 0 и 16 А. Максималното напрежение е стабилизирано и е ограничено на ниво 14,7V. Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи.  Ако ще се зареждат акумулатори над 160Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго. Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори.

 •         ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 250 W
 • Изходно напрежение  – 11 до 16 V плавно рег.
 • Заряден ток – 0 – 16 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 16 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,5 кг

 • ЦЕНА : 468 лв. с включен  ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/16 UI служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Началният заряден ток е стабилизиран и се избира между 0 и 16 А. Максималното напрежение може да се избира в диапазона от 11V до 16V. Това позволява да се зареждат най-различни типове акумулатори.  Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . Ако акумулаторът е силно разреден зарядното притежава бутон, чрез който може да се стартира зарядът на такъв акумулатор. При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. Ако ще се зареждат акумулатори над 160Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго. Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори.

        ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 250 W
 • Изходно напрежение  – 10 до 16 V плавно рег.
 • Заряден ток – 0 – 16 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 16 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток , напрежение и капацитет
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,6 кг

 • ЦЕНА : 490 лв. без ДДС

НОВО ! Това зарядно е първото от новата гама професионални зарядни устройства на фирма Максимал , които могат да показват реалния капацитет на акумулатора след заряд. Зарядното устройство ЗУСБ 12/16С служи за зареждане на ВСИЧКИ ВИДОВЕ акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Зарядният ток е стабилизиран и се избира между 0 и 16 А. Максималното напрежение е стабилизирано и може да се задава от 10V до 16V. Това позволява да се избират различни режими на заряд като:
  Поддържащ заряд при напрежение 13,7V, режим лято при напрежение 14,4V, режим зима при напрежение 14,7V. Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори чрез активиране на специален бутон. При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. Ако ще се зареждат акумулатори над 160Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 600 VA
 • Изходно напрежение при подържащ заряд – 13,7 V
 • Изходно напрежение при нормален заряд – 15 или 16 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 13 кг
 • ЦЕНА : 540 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 13,7V или 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,8V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 600 VA
 • Изх. напрежение – от 12 до 18 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 13 кг
 • ЦЕНА : 640 лв. без ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/20 UI служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Началният заряден ток е стабилизиран и се избира между 0 и 20 А. Максималното напрежение може да се избира в диапазона от 12V до 18V. Това позволява да се зареждат най-различни типове акумулатори.  Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . Ако акумулаторът е силно разреден зарядното притежава бутон, чрез който може да се стартира зарядът на такъв акумулатор. При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Ако ще се зареждат акумулатори над 200Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго. Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Изходно напрежение – 15, 16, 30, 32 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 580 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане съответното напрежение , като се задава зимен /16V/ или летен /15V/ режим на заряд . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от искрене при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Изходно напрежение при нормален заряд – 7,5 / 8 / 15 / 16 / 30 / 32 V
 • Изходно напрежение при поддържащ заряд – 13,7 V / 27,4 V 
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 600 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение . При нормален заряд се достига напрежение 2,5 V / клетка или 2,66V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,3 V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне – захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания.
Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Изходно напрежение – 15, 16, 30, 32 V
 • Напрежение на превключване от I1 към I2 – 14.2 V / 28,4 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • Дозаряден ток – 0 – 4 А
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 680 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение 15 или 16V , а при два акумулатора 30 или 32V . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика – с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората – начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока за изравнителен заряд . Това позволява заряд на различни типове акумулатори – стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере натисне специален бутон. Изработен е в съответствие на стандарти БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Макс. изходно напрежение – 14 / 14.5 / 15 / 15,5 / 16 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 640 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане съответното напрежение , като се задава посредством превключвател . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от искрене при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Ако изберете напрежение 14V или 28V зарядното може да поддържа голям брой акумулатори в заредено състояние, ако не се ползват. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Изходно напрежение – 14, 15, 16, 28, 30, 32 V
 • Напреж. на превключване от I1 към I2 – 14.2 V / 28,4 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • Дозаряден ток –  0 – 4 А
 • Таймер за дозаряд – 6 часа
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 680 лв. без ДДС

Това е професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика – с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората – начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Има възможност да се включи таймер за изравнителния заряд. Това позволява заряд на различни типове акумулатори – стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно дава пълна свобода на оператора по отношение параметрите на зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София. 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Макс. изходно напрежение – 16, 32, 48 V
 • Заряден ток – 0 – 10 А плавно регулируем
 • Изходно напрежение плавно регулируемо
 • Регулиране на хистерезиза на включване и изключване
 • ПВ при 10 А -100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Часовник за отчитане времето на работа
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 690 лв. без ДДС

Специализирано зарядно устройство за поддържане на склад на заредени стартерни батерии. Позволява включване до три 12V групи батерии последователно. Токът на заряд се регулира и е стабилизиран. Може за се задава максималното напрежение на спиране на заряда и минималното напрежение на възстановяване на заряда. Максималният брой батерии може да достигне до около 50 – 60 броя при 200Аh и повече, при по-малък капацитет акумулатори. Има часовник, който отчита времето на заряд за водене на отчет на изразходваната електроенергия при съхранението на включените батерии. Има отвори на задната стена за стенен монтаж при необходимост. 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Макс. консумирана мощност – 2400 VA
 • Изходно напрежение  – 15 V / 16 V
 • Заряден ток –  0 – 15 А плавно регулируем
 • ПВ при 15 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 40 кг
 • ЦЕНА 4 секции : 1980 лв. без ДДС
 • ЦЕНА 6 секции : 2780 лв. без дДС

Важно – тези зарядни се изработват по предварителна заявка. Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до шест броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки сектор се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на напрежението на заряд 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V. Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220V / ~380V
 • Консумирана мощност – 3200 VA
 • Изходно напрежение –  16 – 160 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А -100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Маса – 42 кг
 • ЦЕНА : при запитване

Професионално зарядно устройство – специализирано за клиенти, обслужващи по-голям брой акумулатори. При него е възможно едновременното зареждане на различен брой акумулатори – от 1 до 10 броя последователно свързани. При свързване на по-малки по капацитет батерии е възможно да се свързват паралелни вериги за по – оптимално използване възможностите на зарядното устройство.

Токозахранващо устройство за осигуряване на непрекъсваемо захранване на постояннотокови товари. Разполага с трифазен токоизправител с изходно напрежение в диапазона 210 – 230 V при ток 5 – 10А . Към устройството се включват последователно свързани външни акумулатори, като броят им може да бъде 18 или 19 по избор. Зарядният режим на акумулаторите може да се избира – нормален или върхов. При отпадане на мрежовото захранване се извършва автоматичен преход към акумулаторно захранване без закъснение. Всички напрежения и токове на заряд и разряд се показват на цифровите индикации.

Това устройство е изпълнено по конкретно задание, но може да бъде изпълнено за други напрежения и токове. Всеки параметър може да се уточни конкретно за случая.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Макс. консумирана мощност – 2000 VA
 • Изходно напрежение при подържащ заряд – 13,7 V
 • Изходно напрежение при върхов заряд – 16 V
 • Заряден ток –  0 – 3 А плавно регулируем
 • Оперативно изправено напрежение –  210 – 230 V
 • Максимален оперативен ток – 5 А / до 20 пиков /
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 40 кг
 • ЦЕНА : 3260 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение . При нормален заряд се достига напрежение 2,5 V / клетка или до 2,66V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,3 V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне – захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания.
Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се натисне специален бутон. Отговаря на БДС EN 0335-:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София