maksimal@mail.bg

Вашият помощник в оборудването!

СЪВЕТИ ПРИ ЗАРЯД НА АКУМУЛАТОРИ

НЯКОЙ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРИ

Препоръчително е този, който се занимава със заряда на стартерните или тягови акумулатори да притежава съответната клалификация. Нашите зарядни предоставят добри възможности за тези,които знаят как да зареждат и поддържат акумулаторите си. В автоматичен режим акумулаторите са предпазени от презаряд. При ръчен режим на работа правилният заряд зависи изцяло от работата на оператора.

Има разлика дали се зарежда стар или нов акумулатор. Има значение също колко време е стоял разреден. Знае се,че не трябва да се съхранява разреден акумулатор,защото това води до сулфатизация на плочите. Не трябва напрежението при разряд да пада под 10V.

Ако разполагате с повече време за заряд се препоръчва това да става с по-малък ток а не с 1/10 от капацитета. По-малкият ток ще се предотврати загряването на акумулатора и ще има по малко разоотделяне, освен това образуваните кристали върху плочите ще са по-малки от и стартерният ток ще бъде по-голям. Когато се включи стар акумулатор на заряд често се случва той веднага да вдигне напрежение над 16V и да светне зелената лампа,показваща зареден акумулатор. При такива случаи се задава малък ток – примерно ако акумулаторът е 165 аh вместо 16,5А задайте 5А и минете на ръчен режим. Първоначално напражението ще бъде високо, но постепенно ще пада към нормалното. Когато спадне към 14V обърнете на автоматичен режим. Ако не бързате оставете тока без промяна.Ако не може да чакате вдигнете до максимално допустимият ток 16,5А.

Ако акумулаторът е паднал под 3V сработва защитата на зарядното и на щипките няма напрежение. Тогава свети червената лампа над цифровата индикация. При такъв случай сложете регулатора за ток на средно положение, поставете на ръчен режим и натиснете червения бутон за стартиране на заряд изгасне и да започне заряд. Когато напрежението стане 5-6V пуснете бутона. Зарядното трябва да подължи да зарежда. Ако пак светне лампата и заряда спре трябва по-дълго да задържите бутона натиснат. Ако и това не помогне явно акумулатора не задържа ток и трябва да се купува нов.