maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12/15-6

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Макс. консумирана мощност – 2400 VA
 • Изходно напрежение  – 15 V / 16 V
 • Заряден ток –  0 – 15 А плавно регулируем
 • ПВ при 15 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 40 кг
 • ЦЕНА 4 секции : 1980 лв. без ДДС
 • ЦЕНА 6 секции : 2780 лв. без дДС

Важно – тези зарядни се изработват по предварителна заявка. Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване от един до шест броя 12V акумулатора. Всеки акумулатор се зарежда независимо от другите, като за всеки сектор се задава ток от 0 до 15 А, за всеки може да се задава праг на достигане на напрежението на заряд 15V или 16V. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16V. Зарядният ток е стабилизиран . Всеки сектор притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Секция №1 има опция за възбуждане на абсолютно разреден акумулатор с напрежение 0V. Окомплектова се с изходящи кабели за всеки акумулатор. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041