maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА ВИЛКИ

Сонди за товарни вилки

Сонда за товарна вилка ТВ180 : цена 35 лв. без ДДС

Сонда за товарна вилка ТВ450 : цена 35 лв. без ДДС

Сонда за товарна вилка ТВ600 и ТВ750 : цена 45 лв. без ДДС

Гайка за вилка

Цена : 4.00 лв. без ДДС