maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

КАБЕЛИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ТОК

                                            ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Макс. ток                 Дължина                     Сечение на пров.           Цена с ДДС

————————————————————————————————————

   300 А                        2,5 м                              ШКГД 25                        162 лв.

————————————————————————————————————

   500 А                        3 м                                 ШКГД 35                        240 лв.

————————————————————————————————————

  1000 А                        3 м                                 ШКГД 50                       324 лв.

————————————————————————————————————

  1000 А                        4 м                                 ШКГД 50                       384 лв. 

————————————————————————————————————