maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Трифазен заваръчен МИГ/МАГ полуавтомат. Ролково телоподаване, точков режим, цифрова индикация на тока и напрежението. Може да носи всякакви бутилки – телескопична опора на бутилката. Изход ~36 V за отоплител на редуцирвентила на бутилката. В цената са включени резервни контактни и газови дюзи, спрей против залепване и адаптер за голяма ролка. Гаранционна поддръжка – 18 месеца. Внимание –  ако е закупен за лична употреба гаранцията е 4 години.

                    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Заваръчен ток – 40 – 200 А
 • Макс. консумирана мощност – 7 kVA
 • Степени на мощността – 14
 • ПВ при 200 А – 40 %
 • 2 ролки водещи с по 2 канала 0,8 / 1,0 и 0,8 / 1,2мм
 • Точков режим
 • Маса – 80 кг
 •      Цена – 2520 лв. без ДДС

Трифазен МИГ/МАГ заваръчен полуавтомат. Ролково телоподаване, точков режим, цифрова индикация на тока и напрежението. Може да носи всякакви бутилки – телескопична опора на бутилката. Изход 36 V~ за отоплител на редуцир вентила на бутилката. Подходящ шланг за машината е МВ 24 . В цената са включени резервни контактни и газови дюзи , спрей против залепване и адаптер за голяма ролка. Гаранционна поддръжка – 18 месеца. Внимание –  ако е закупен за лична употреба гаранцията е 4 години.

                    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Заваръчен ток – 40 – 200 А
 • Макс. консумирана мощност – 9 kVA
 • Степени на мощността – 14
 • ПВ при 250 А – 40 %
 • 2 ролки водещи с по 2 канала 0,8 / 1,0 и 0,8 / 1,2мм
 • Точков режим
 • Маса – 85 кг
 •      Цена – 2880 лв. без ДДС

              ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Заваръчен ток – 40 – 350 А
 • Макс. консумирана мощност – 11 kVA
 • Степени на мощността – 14
 • ПВ при 350 А – 40 %
 • Ролки водещи с канали 1,0 и 1,2мм
 • Точков режим
 • Маса – 95 кг
 •     Цена без шланг – 3570 лв. без ДДС

Трифазен заваръчен МИГ/МАГ полуавтомат. Ролково телоподаване с четири водещи ролки, двутактов и четиритактов режим на управление , точков режим , цифрова индикация на тока и напрежението. Може да носи всякакви бутилки – телескопична опора на бутилката. Изход ~36 V за отоплител на редуцир вентила на бутилката. Подходящ шланг за машината е МВ 36 ил подобен. В цената са включени резервни контактни и газови дюзи , спрей против залепване и адаптер за голяма ролка. Гаранционна поддръжка – 18 месеца. 

Трифазен заваръчен МИГ/МАГ полуавтомат. Ролково телоподаване с четири водещи ролки, двутактов и четиритактов режим, точков режим, цифрова индикация на тока и напрежението. Може да носи всякакви бутилки – телескопична опора на бутилката. Изход ~36 V за отоплител на редуцирвентила на бутилката. Подходящ сух шланг за машината е ABIMIG450 /450А/ на BINZEL. Машината може да се окомплектова с охладител и шланг с водно охлаждане. Двутактово и четири тактово управление на телоподаването. В цената са включени резервни контактни и газови дюзи , спрей против залепване и адаптер за голяма ролка . Към машината може да се добави телоподаваща приставка за работа на по-голямо разстояние.

              ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Заваръчен ток – 40 – 350 А
 • Макс. консумирана мощност – 15 kVA
 • Степени на мощността – 14
 • ПВ при 450 А – 40 %
 • Ролки водещи с канали 1,0 и 1,2мм
 • Точков режим
 • Маса – 105 кг
 •     Цена без шланг – 4270 лв. 
 •     Цена шланг 3 м сух 360 А – 240 лв.
 •     Цена шланг 4 м сух 360 А – 280 лв.
 •     Цена оладител и 500 А воден шланг – 1200 лв.
 • Цените са без ДДС

Трифазен заваръчен МИГ/МАГ полуавтомат. Телоподаващата приставка е с ролково телоподаване с четири водещи ролки, двутактов и четиритактов режим, точков режим, цифрова индикация на тока и напрежението.  Изход ~36 V за отоплител на редуцирвентила на бутилката. Подходящ сух шланг за машината е ABIMIG450 /450А/ на BINZEL. Машината може да се окомплектова с охладител и шланг с водно охлаждане.  В цената са включени резервни контактни и газови дюзи , спрей против залепване и адаптер за голяма ролка . Всички подробности се уточняват конкретно и след това се формира цената.