maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни стартерни батерии с напрежение 12V. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А , 300А, или 450А по DIN или от 250А до 750А по EN . На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.
Гаранция – 12 месеца.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Напрежение на батерията – 12 V
  • Ток на тестване – 250А, 500А, 750А  ЕN
  • Цифрова индикация за напрежението
  • Маса – 1 кг
  • ЦЕНА : 252 лв. с включен ДДС