maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12/20UI

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Захранващо напрежение –  ~220 V
  • Консумирана мощност – 600 VA
  • Изх. напрежение – от 12 до 16 V плавно регулируемо
  • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
  • ПВ при 20 А – 100 %
  • Цифрова индикация за ток и напрежение
  • Всички видове защита
  • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
  • Маса – 13 кг
  • ЦЕНА : 640 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една 12V или две 6V батерии последователно . Автоматично спира заряда при достигане зададеното от Вас напрежение в диапазона от 12 до 16V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от преискряване при допир на щипките към клемите. Можете да съхранявате неизползваните си акумулатори в режим 13,8V за да не се саморазредят и да сулфатизират. Притежава защита за обратно включване, термична защита и защита за ниско разредена батерия. Няма как да го повредите от неправилно включване. Има възможност да зарежда абсолютно разредени акумулатори с напрежение 0V чрез СТАРТ бутон. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.