maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Зонсумирана мощност ЗАРЯД – 600 VA
 • Консумирана мощност СТАРТ – 2500 VA
 • Макс. заряден ток – 20 А
 • Макс. стартерен ток / 9V / – 250 А
 • Напрежение при заряд – 12 V 
 • Автоматично изключване при заряд
 • Маса – 19 кг
 • ЦЕНА : 880 лв. без ДДС

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 14V или 15V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. Има възможност да работи като поддържащо зарядно за голям брой акумулатори, когато са на съхранение. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 250А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност ЗАРЯД – 1000 VA
 • Консумирана мощност СТАРТ – 2000 VA
 • Макс. заряден ток – 20 А
 • Макс. стартерен ток / 9V / – 250 А
 • Напрежение при заряд – 12 V или 24 V
 • Автоматично изключване при заряд
 • Маса – 19 кг
 • ЦЕНА : 880 лв. без ДДС

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V и 24V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 16V или 32V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 250А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един акумулатор – 12V . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 400А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 .

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност ЗАРЯД – 1000 VA
 • Консумирана мощност СТАРТ – 4000 VA
 • Макс. заряден ток – 30 А
 • Макс. стартерен ток / 9V / – 400 А
 • Напрежение при заряд – 12 V 
 • Автоматично изключване при заряд
 • Маса – 35 кг
 • ЦЕНА : 1480 лв. без ДДС

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност ЗАРЯД – 1000 VA
 • Консумирана мощност СТАРТ – 4000 VA
 • Макс. заряден ток – 30 А
 • Макс. стартерен ток при  9 V  – 400 А
 • Макс. стартерен ток при 18 V – 200 A
 • Напрежение при заряд – 12 V или 24 V
 • Автоматично изключване при заряд
 • Маса – 35 кг
 • ЦЕНА : 1680 лв. без ДДС

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един или два акумулатор – 12Vили 24V .  Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V , съответно 30V или 32V. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 400А при 12V и 250A при 24V . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 . 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност  – 15 КW
 • Макс. стартерен ток при 12 V – 1200 A
 • Макс. стартерен ток при 24 V – 800 А
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Маса – 78 кг
 • ЦЕНА : 2880 лв. без ДДС

Стартерната количка служи за подаване на стартов ток към автомобили , камиони , автобуси , селскостопанска и друга техника с напрежение на инсталацията 12V или 24V. Ползва се при слаби или негодни акумулатори . Паленето е възможно веднага след включване. Захранват се с трифазно напрежение и осигуряват изходно напрежение без опасни пулсации. Това дава възможност да стартират дори без наличие на акумулатори. Максималното напрежение не надвишава допустимото за ел. инсталация на автомобила и не са опасни за електрониката в тях. Изработени са с медни намотки на трансформатора. Максимален стартерен ток 1200А при напрежение до 10V /или 800А при 20V/. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението и има вградена термозащита. Удобна за движение поради двете си големи колела и баланс на тежестта – по време на движение не тежи на ръцете. Изходящите проводници са 35 кв. мм и подсилени щипки на фирма BINZEL. Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да е трифазен с мощност поне 15кW.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност  – 20 КW
 • Макс. стартерен ток при 12 V – 1400 A
 • Макс. стартерен ток при 24 V – 1000 А
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Маса – 90 кг
 • ЦЕНА : 3180 лв. без ДДС

Стартерната количка служи за подаване на стартов ток към автомобили , камиони , автобуси , селскостопанска и друга техника с напрежение на инсталацията 12V или 24V. Ползва се при слаби или негодни акумулатори . Паленето е възможно веднага след включване. Захранват се с трифазно напрежение и осигуряват изходно напрежение без опасни пулсации. Това дава възможност да стартират дори без наличие на акумулатори. Максималното напрежение не надвишава допустимото за ел. инсталация на автомобила и не са опасни за електрониката в тях. Изработени са с медни намотки на трансформатора. Максимален стартерен ток 1500А при напрежение до 10V /или 1000А при 20V/. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението и има вградена термозащита. Удобна за движение поради двете си големи колела и баланс на тежестта – по време на движение не тежи на ръцете. Изходящите проводници са 50 кв. мм и подсилени щипки на фирма BINZEL. Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да е трифазен с мощност поне 20кW.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност  – 20 КW
 • Макс. стартерен ток при 12V – 1400 A
 • Макс. стартерен ток при 24V – 1000 А
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Маса – 150 кг
 • ЦЕНА : уточнява се допълнително.

Стартерната количка служи за подаване на стартов ток към автомобили , камиони , автобуси , селскостопанска , авиационна и друга техника с напрежение на инсталацията 12V или 24V. Ползва се при слаби или негодни акумулатори . Паленето е възможно веднага след включване. Захранват се с трифазно напрежение и осигуряват изходно напрежение без пулсации. Това дава възможност да стартират дори без наличие на акумулатори. Максималното напрежение не надвишава допустимото за ел. инсталация на автомобила и не са опасни за електрониката в тях. Максимален стартов ток 1000А. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението и има вградена термозащита. Удобна за движение поради изпълнението си като количка с теглич. Изходящите проводници със щипките са 35 кв. мм и подсилени щипки на фирма BINZEL, а към авиационната букса сечението е 95 кв. мм. и дължина 4 м. Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да е трифазен с мощност поне 30кW. Захранващият кабел е навит на макара с дължина 50 метра.

Стартерната количка служи за подаване на стартов ток към камиони , автобуси , селскостопанска , авиационна , военна и друга техника с напрежение на инсталацията 24V или 48V. Ползва се при слаби или негодни акумулатори . Паленето е възможно веднага след включване. Максималното напрежение не надвишава допустимото за ел. инсталация на автомобила и не са опасни за електрониката в тях. Максимален стартов ток 1000А. Захранват се с трифазно напрежение и осигуряват изходно напрежение без пулсации. Количката има възможност да зарежда стартерни или тягови акумулатори с напрежение 24V. Зарядният ток се регулира плавно и е стабилизиран – може да стартирате докато зареждате без опасност за зарядното. Количката може също да осигури оперативно напрежене 24V  при ток до 80А за различни нужди.  Притежава цифрова индикация на тока и напрежението и има вградена термозащита. Удобна за движение поради изпълнението си като количка с теглич. Изходящите проводници за стартиране имат сечение 95 кв. мм. Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да е трифазен с мощност поне 60кW. Дължината на всички входящи и изходящи проводници се уточняват за всяка конкретна машина.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Макс. консумирана мощност  – 40 КW
 • Макс. стартерен ток при 24V – 1000 A
 • Макс. стартерен ток при 48V – 700 А
 • Макс. заряден ток – 80А
 • Оперативно напрежение – 24 V
 • Макс. оперативен ток – 80 А
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Маса – 350 кг
 • ЦЕНА : уточнява се допълнително.
СК 24/48-800