maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12-24/20 ПРОФИ

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Захранващо напрежение –  ~220 V
  • Консумирана мощност – 1000 VA
  • Макс. изходно напрежение – 14 / 14.5 / 15 / 15,5 / 16 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 V
  • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
  • ПВ при 20 А – 100 %
  • Цифрова индикация за ток и напрежение
  • Всички видове защита
  • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
  • Маса – 17 кг
  • ЦЕНА : 640 лв. без ДДС

Професионално зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на една или две последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане съответното напрежение , като се задава посредством превключвател . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Има защита от искрене при допир на щипките към клемите. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Притежава възможност за заряд на абсолютно разредена батерия / 0V /. Ако изберете напрежение 14V или 28V зарядното може да поддържа голям брой акумулатори в заредено състояние, ако не се ползват. Няма как да го повредите при неправилно включване. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.