maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Токозахранващо устройство за осигуряване на непрекъсваемо захранване на постояннотокови товари. Разполага с трифазен токоизправител с изходно напрежение в диапазона 210 – 230 V при ток 5 – 10А . Към устройството се включват последователно свързани външни акумулатори, като броят им може да бъде 18 или 19 по избор. Зарядният режим на акумулаторите може да се избира – нормален или върхов. При отпадане на мрежовото захранване се извършва автоматичен преход към акумулаторно захранване без закъснение. Всички напрежения и токове на заряд и разряд се показват на цифровите индикации.

Това устройство е изпълнено по конкретно задание, но може да бъде изпълнено за други напрежения и токове. Всеки параметър може да се уточни конкретно за случая.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Макс. консумирана мощност – 2000 VA
 • Изходно напрежение при подържащ заряд – 13,7 V
 • Изходно напрежение при върхов заряд – 16 V
 • Заряден ток –  0 – 3 А плавно регулируем
 • Оперативно изправено напрежение –  210 – 230 V
 • Максимален оперативен ток – 5 А / до 20 пиков /
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 40 кг
 • ЦЕНА : 3260 лв. без ДДС