maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Товарна вилка - ТВ 750

Уредът служи за тестване с реален ток под товар на оловно-киселинни стартерни батерии. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А, 300А, 450А, 600А или 750А по DIN / или от 250А до 1250 А по EN/. На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила. Гаранция – 12 месеца.

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Напрежение на измерваната батерия – 12 V
  • Ток на тестване – 250А , 500А , 750А , 1000А , 1250 А  ЕN
  • Цифрова индикация за напрежението
  • Маса – 1,5 кг
  • ЦЕНА : 318 лв. с включен ДДС