maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Зарядно - стартерно устройство ЗСУ 12/250

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Захранващо напрежение – ~220 V
  • Зонсумирана мощност зАРЯД – 600 VA
  • Консумирана мощност СТАРТ – 2500 VA
  • Макс. заряден ток – 20 А
  • Макс. стартерен ток / 9V / – 250 А
  • Напрежение при заряд – 12 V 
  • Автоматично изключване при заряд
  • Маса – 19 кг
  • ЦЕНА : 880 лв. без ДДС

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на 12V акумулаторни батерии. Автоматично спира заряда при достигане напрежение 14V или 15V по избор. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А, което гарантира бърз заряд на всички видове акумулатори, независимо от техния капацитет. Има възможност да работи като поддържащо зарядно за голям брой акумулатори, когато са на съхранение. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 250А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 3кW. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София