maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Стартерна количка СК 12-24/1000А

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Захранващо напрежение – 3х380 V
  • Консумирана мощност  – 20 КW
  • Макс. стартерен ток при 12V – 1400 A
  • Макс. стартерен ток при 24V – 1000 А
  • Цифрова индикация за ток и напрежение
  • Маса – 150 кг
  • ЦЕНА : уточнява се допълнително.

Стартерната количка служи за подаване на стартов ток към автомобили , камиони , автобуси , селскостопанска , авиационна и друга техника с напрежение на инсталацията 12V или 24V. Ползва се при слаби или негодни акумулатори . Паленето е възможно веднага след включване. Захранват се с трифазно напрежение и осигуряват изходно напрежение без пулсации. Това дава възможност да стартират дори без наличие на акумулатори. Максималното напрежение не надвишава допустимото за ел. инсталация на автомобила и не са опасни за електрониката в тях. Максимален стартов ток 1000А. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението и има вградена термозащита. Удобна за движение поради изпълнението си като количка с теглич. Изходящите проводници със щипките са 35 кв. мм и подсилени щипки на фирма BINZEL, а към авиационната букса сечението е 95 кв. мм. и дължина 4 м. Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да е трифазен с мощност поне 30кW. Захранващият кабел е навит на макара с дължина 50 метра.