maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12-24/20 ПРОФИ 2

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Изходно напрежение – 14, 15, 16, 28, 30, 32 V
 • Напреж. на превключване от I1 към I2 – 14.2 V / 28,4 V
 • Заряден ток –  0 – 20 А плавно регулируем
 • Дозаряден ток –  0 – 4 А
 • Таймер за дозаряд – 6 часа
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 680 лв. без ДДС

Това е професионално зарядно устройство за стартерни и тягови батерии с възможност за включване на една или две батерии последователно – 12V или 24V. Автоматично спира заряда при достигане на предварително зададеното напрежение . Зарядното позволява избор на два вида зарядна характеристика – с постоянен ток и спиране при определено напрежение, а при втората – начален ток до определено ниво на заряд и намаляване на тока при определено напрежение и изравнителен заряд . Има възможност да се включи таймер за изравнителния заряд. Това позволява заряд на различни типове акумулатори – стартерни и тягови. Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Стабилизацията по ток позволява да стартирате автомобила без да изключвате зарядното – то не променя тока си под външно влияние. Това зарядно дава пълна свобода на оператора по отношение параметрите на зарядния процес. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за ниско разредена батерия. Това зарядно може да зарежда и абсолютно разредени батерии с напрежение 0V на клемите, като се избере указаната позиция на превключвателя за избор на напрежение. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 – изпитвателен протокол №07.0022/02.041 на ИЛЕП-София.