maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

                          ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

  • Захранващо напрежение – 3х380 V
  • Консумирана мощност – 12 kVA / 18 kVA
  • Ток на дъгата – 50 А / 75 А
  • Максимална дебелина на рязане – 20 / 30мм стомана
  • Налягане на въздуха – 5,5 – 6 bar / 0,55-0,6 МРа /
  • ПВ при 75 а – 50 %
  • Маса – 85 кг
  •     цена с ръчен шланг с евробукса – 4040 лв. 
  •     цена с машинен шланг с евробукса – 4240 лв.
  • Цените са без ДДС