maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

                          ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност – 12 kVA / 18 kVA
 • Ток на дъгата – 50 А / 75 А
 • Максимална дебелина на рязане – 20 / 30мм стомана
 • Налягане на въздуха – 5,5 – 6 bar / 0,55-0,6 МРа /
 • ПВ при 75 а – 50 %
 • Маса – 85 кг
 •     цена с ръчен шланг – 3920 лв. 
 •     цена с ръчен шланг с евробукса – 4040 лв. 
 •     цена с машинен шланг с евробукса – 4240 лв.
 • Цените са без ДДС