maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

 •               ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 500 W
 • Макс. изходно напрежение – 15 V плавно регулируемо
 • Макс. изходен ток –  20 А плавно регулируем
 • ПВ при 20 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защити
 • Маса – 15 кг
 • ЦЕНА : 880 лв. без ДДС

Тиристорен токоизправител за галванични цели. Може да стабилизира изходния ток или изходното напрежение според  желанието на оператора. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението, Има защита от прегряване, претоварване по ток в режим на стабилизирано напрежение. 

 •               ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 1500 W
 • Макс. изходно напрежение – 15 V плавно регулируемо
 • Макс. изходен ток –  60 А плавно регулируем
 • ПВ при 60 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защити
 • Маса – 35 кг
 • ЦЕНА : след запитване

Тиристорен токоизправител за галванични цели. Може да стабилизира изходния ток или изходното напрежение според  желанието на оператора. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Има защита от прегряване, претоварване по ток в режим на стабилизирано напрежение. 

 •               ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност – 4000 W
 • Макс. изходно напрежение – 15 V плавно регулируемо
 • Макс. изходен ток –  200 А плавно регулируем
 • ПВ при 200 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защити
 • Маса – 60 кг
 • ЦЕНА : след запитване

Тиристорен токоизправител за галванични цели. Може да стабилизира изходния ток или изходното напрежение според  желанието на оператора. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението, Има защита от прегряване, претоварване по ток в режим на стабилизирано напрежение. 

Тиристорен токоизправител за галванични цели. Може да стабилизира изходния ток или изходното напрежение според  желанието на оператора. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението, Има защита от прегряване, претоварване по ток в режим на стабилизирано напрежение. 

 •       ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – 3х380 V
 • Консумирана мощност – 12 кVA
 • Макс. изходно напрежение – 15 V плавно регулируемо
 • Макс. изходен ток –  500 А плавно регулируем
 • ПВ при 500 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защити
 • Маса – 120 кг
 • ЦЕНА : след запитване