maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 36/10

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 1000 VA
 • Макс. изходно напрежение – 16, 32, 48 V
 • Заряден ток – 0 – 10 А плавно регулируем
 • Изходно напрежение плавно регулируемо
 • Регулиране на хистерезиза на включване и изключване
 • ПВ при 10 А -100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Часовник за отчитане времето на работа
 • Маса – 17 кг
 • ЦЕНА : 690 лв. без ДДС

Специализирано зарядно устройство за поддържане на склад на заредени стартерни батерии. Позволява включване до три 12V групи батерии последователно. Токът на заряд се регулира и е стабилизиран. Може за се задава максималното напрежение на спиране на заряда и минималното напрежение на възстановяване на заряда. Максималният брой батерии може да достигне до около 50 – 60 броя при 200Аh и повече, при по-малък капацитет акумулатори. Има часовник, който отчита времето на заряд за водене на отчет на изразходваната електроенергия при съхранението на включените батерии. Има отвори на задната стена за стенен монтаж при необходимост.