maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Зарядно - стартерно у-во ЗСУ 12/30-400

Зарядно – стартерното устройство има възможност за включване за заряд на един акумулатор – 12V . Автоматично спира заряда при достигане напрежение 15V или 16 V . Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 30 А. В режим на „ЗАРЯД“ притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. В режим „СТАРТ“ може да осигури стартерен ток до 400А . Ако ще се захранва от агрегат, то той трябва да бъде с мощност поне 5кW. Притежава цифрова индикация на тока и напрежението. Отговаря на БДС EN 0335-1:2003+А11:2005+А1: 2005+А12:2006+А2:2006 , БДС EN 60335-2-29:2005 .

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Захранващо напрежение – ~220 V
  • Консумирана мощност зАРЯД – 1000 VA
  • Консумирана мощност СТАРТ – 4000 VA
  • Макс. заряден ток – 30 А
  • Макс. стартерен ток / 9V / – 400 А
  • Напрежение при заряд – 12 V 
  • Автоматично изключване при заряд
  • Маса – 35 кг
  • ЦЕНА : 1480 лв. без ДДС