maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Товарна вилка електрокарна - ТВ 180

Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни тягови 2V акумулатори за електрокари. Има възможност за избор на ток на натоварване 40А , 60А , 80А , 100А , 120А , 140А и 180А . На празен ход може да се ползва като цифров волтметър за постоянно напрежение до 20V DC. 
Гаранция – 18 месеца. 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

  • Напрежение на батерията – 2 V
  • Ток на тестване – 40А , 60А , 80А , 100А , 120А , 140А , 180А
  • Цифрова индикация за напрежението
  • Маса – 1 кг
  • ЦЕНА : 264 лв. с включен ДДС