maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12/12

 •               ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение – ~220 V
 • Консумирана мощност – 150 W
 • Изходно напрежение на празен ход – 14,7 V
 • Заряден ток –  0 – 12 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 12 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,5 кг

 • ЦЕНА : 348 лв. с ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/12 служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Зарядният ток е стабилизиран и се избира между 0 и 12 А. Максималното напрежение е стабилизирано и е ограничено на ниво 14,7V. Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия . При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. Ако ще се зареждат акумулатори над 120Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго. Може да зарежда абсолютно разредени акумулатори.