maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ПЛАЗМА 50 КОМБИ

                          ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

  • Захранващо напрежение – 3х380V / 220V
  • Консумирана мощност – 12 kVA / 6.2 kVA
  • Ток на дъгата – 50 А / 40 А
  • Максимална дебелина на рязане – 20 / 12мм стомана
  • Налягане на въздуха – 5,5 – 6 bar / 0,55-0,6 МРа /
  • ПВ при 50 а – 40 %
  • Маса – 63 кг
  • Цена с ръчен шланг – 3180 лв. без ДДС
  • Изработва се по поръчка.

Апарат за плазмено рязане на черни и цветни метали. Удобен за работа със шаблони. Произвежда се с 4, 6 или 8 метров шланг от типа РТ40. Срязът се отличава с добра вертикалност и еднаква ширина в дълбочина. Лесен за експлоатация и поддръжка. Притежава редуцир вентил с кондензоотделител на въздуха. Предлагаме пергел и въздушен филтър  . Лабораторно тестван за съответствие на стандартите за безопасност. В цената са включени 5 комплекта консумативи / дюзи и електроди /.