maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

Товарна вилка - ТВ 600

Уредът служи за тестване с реален ток под товар на оловно-киселинни стартерни батерии. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А до 600А по DIN или от 250А до 1000А по EN. На празен ход без товар може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила. 
Гаранция – 12 месеца. 

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  ТВ600 :

  • Напрежение на акумулатора – 12 V
  • Ток на тестване – 250А , 500А , 750А , 1000А ЕN
  • Цифрова индикация за напрежението
  • Маса – 1,2 кг
  • ЦЕНА : 264 лв. с ДДС

                 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  ТВ600М :

  • Напрежение на акумулатора – 12 V
  • Ток на тестване – 250А, 330А, 420А, 580А, 670А, 750А, 1000А EN 
  • Цифрова индикация за напрежението
  • Маса – 1,2 кг
  • ЦЕНА : 276 лв. с ДДС