maksimal@mail.bg

Можем да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЗУСБ 12/16UI

 •         ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
 • Захранващо напрежение –  ~220 V
 • Консумирана мощност – 250 W
 • Изходно напрежение  – 10 до 16 V плавно рег.
 • Заряден ток – 0 – 16 А плавно регулируем
 • Заряден ток без пулсации
 • ПВ при 16 А – 100 %
 • Цифрова индикация за ток и напрежение
 • Всички видове защита
 • Заряд на абсолютно разреден акумулатор
 • Маса – 1,5 кг

 • ЦЕНА : 468 лв. с ДДС

Зарядното устройство ЗУСБ 12/16 UI служи за зареждане на всички видове акумулаторни батерии /стартерни или тягови/. Началният заряден ток е стабилизиран и се избира между 0 и 16 А. Максималното напрежение може да се избира в диапазона от 10V до 16V. Това позволява да се зареждат най-различни типове акумулатори.  Зарядната характеристика е IUо. Зарядното притежава цифрова индикация за тока и напрежението, което улеснява работата с него. Изходното напрежение е без пулсации и може да се включва към акумулатора без да е необходимо да се разкачат клемите. Зарядното има защита от късо на изхода, от обратно включена батерия. Ако акумулаторът е силно разреден зарядното притежава бутон, чрез който може да се стартира зарядът на такъв акумулатор. При стартиране на автомобила не е нужно да се изключва – зарядното няма да промени тока си и няма да се повреди. Важно за търговците на акумулатори – това зарядно може да се използва като буферно захранване при смяна на стар с нов акумулатор, като автомобила няма да остава без напрежение и няма да се изгубят настройките на различните бордови системи. Ако ще се зареждат акумулатори над 160Ah това не е проблем, просто времето на заряд ще бъде по-дълго.