maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

На следващите снимки може да видите машинния шланг РТМ100. При него са възможни два варианта на консумативите – със защитна капачка и без такава. 

          ВИДОВЕ ШЛАНГОВЕ И ЦЕНИ :  

РТ 100 6м ръчен – 620 лв. без ДДС

РТ 100 6м ръчен с евробукса – 680 лв. без ДДС

РТМ 100 6м машинен – 820 лв. без ДДС

РТМ 100 6м машинен с евробукса – 880 лв. без ДДС 

 

          ВИДОВЕ КОНСУМАТИВИ И ЦЕНИ :  

09800 – глава за РТ 100 ръчен – 290 лв.

09810 – глава за РТМ 100 машинна – 410 лв.

52556 – електрод – 7 лв.

51246.11 – дюза 1.1 мм 50-60 А – 8 лв.

51248.15 – дюза 1.5 мм 100 А – 8 лв.

51248.16 – дюза 1.6 мм 120 А – 8 лв.

51276.11 – дюза 1.1 мм 50-60 А – 8 лв.

51278.15 – дюза 1.5 мм 100 А – 8 лв.

51278.16 – дюза 1.6 мм 120 А – 8 лв.

60028 – газ дифузьор – 22 лв.

51190.41 – О пръстен – 5 лв.

09700.48 – охлаждаща тръбичка – 18 лв.

60501 – защитна капачка конична – 45 лв.

60502 – защитна капачка с резба – 45 лв.

60504 – защитна капачка медна за контакт 50А – 21 лв.

60505 – защитна капачка медна да контакт 100А – 28 лв.

60506 – защитна капачка машинна – 28 лв.

60444 – двуточков водач – 16 лв.

TW09705 – ръкохватка с ключ – 70 лв.

TW072183 – позиционираща тръба – 60 лв.

     Цените са без ДДС

Тези консумативи са удобни за груба работа, водене по линия и лесно се почистват от пръски. За работа с машинния шланг се маха двуточковия водач.

Тези консумативи са удобни за работа по шаблон на всички мощности. Изискват повече опит.