maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА ВИЛКИ

Сонда за товарна вилка ТВ180 : цена 25 лв. без ДДС

Сонда за товарна вилка ТВ450 : цена 30 лв. без ДДС

Сонда за товарна вилка ТВ600 и ТВ750 : цена 35 лв. без ДДС