maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА МИГ/МАГ

Телоподаване с четири водещи ролки.  Монтира се в моделите  350 макси, 450 макси  и  500 макси. Захранващо напрежение 24V DC. Ролки с канали 1,0 и 1,2 мм.
Цена:  360 лв. без ДДС