maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА МИГ/МАГ

Телоподаващ механизъм. Монтира се в моделите 170 мини, 200 мини, 200макси и 250 макси.

Цена:  168 лв. с ДДС