maksimal@mail.bg

Вашият помощник в оборудването!

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА С ПЛАЗМА

Възможни проблеми

1.Включвате щепсела в контакта. Трите лампи показват имате ли три фази. Ако някоя лампа не свети проверете контакта.

2.Като включите плазмата от ключа изгасва една от фазите. Това показва, че в контакта Ви липсва нулата. При това положение плазмата не дава признък на живот не работят вентилаторите и не реагира на бутона от ръкохватката.

3.Ако всичко със захранването е наред вентилаторите въртят и плазмата не тръгва. Вижте дали светва лампичката до бутилката. Това показва, че не сте включили въздуха или налягането е под 4/bar/атмосфери. Плазмата работи при 6 /bar/атмосфери.

4.Натискате бутона да запали, на припатква и не започва да реже. Обикновено това се дължи на намален дебит на въждух. Има налягане да започне, но налягането веднага пада и сработва защита за ниско налягане и дъгата се прекъсва. Това се констатира по лампата до бутилката. Застанете пред плазмата и натиснете бутона на ръкохватката. Ако лампата премигне това потвърждава проблема с ниския дебит. Зимно време може да имате замръзнал конденз в маркуча, или някакво друго задръстване.

5.Започвате рязане и след няколко секунди плазмата спира. Докато се оглеждате за проблема пробвате и след време пак спира. Случва се при малки компресори когато бързо се изразходва въздуха в тях. Компресорът трябва да е достатъчно мощен да осигурява необходимото налягане през цялото време на рязане.

6.Режете дълго време без прекъсване – плазмата спира и като натиснете бутона светва лампата на термометъра. Това не е дефект,просто плазмата е загряла и следва охлаждане. След няколко минути можете да продължите работа. Проверявайте вентилаторите дали работят – ако се наложи да смените никой от тях внимавайте как го монтирате. Ако не спазите посоката плазмата няма да се охлажда.

7.Продухвахте вътрешността на плазмата периодично с цел по – добро охлаждане.

Проблеми с ръкохватката

1.Не допускайте работа с мръсен въздух. Възможно е да спре да се движи буталото, на което се завива електрода.

2.При липса на въздух електродът контактува в дюзата. Като дойде въздухът електродът трябва да потъне навътре към главата. При отделянето от дюзата се получава искра/пилотдъга/. Ако я няма тази дъга няма рязане.

3.Работата на плазмата зависи от състоянието на консуматива. Времето на живот на електрода зависи от тока. При работа се изчерпва активният метал на челото му. Докато има такъв се оформя отвор без да се изяжда медната част.Когато електрода се изчерпи дъгата си сменя цвета и звукът на дъгата става по-различен. Ако се хване този момент може да се смени само електрода, без да се развали дюзата. При някои клиенти се постига работа на до 5 електрода и 1 дюза.

4.При работа с консумативите с медната капачка отпред е важно да се поддържа чист процепът между дюзата и капачката. Ако пръсне пламък назад спрете и почистете консумативите. Не се допуска връзка между дюзата и медната капачка. Ако има такава все едно да допрете дюзата до материала за рязане и дюзата веднага ще прегрее.

5.При първоначален пробив ръкохватката да се допира под ъгъл докато дъгата пробие. Чак тогава изправете главата перпендикулярно. Това е лош режим на работа и трябва да се внимава. По добре е да се пробива с коничните дюзи и след това ако се ползват шаблони да се поставят контактните с медната капачка отпред.

6.Когато се развие капачката, която държи консумативите плазмата не може да работи. На главата има две месингови щифчета, които дават контакт на пръстена, който е на периферията на защитната капачка. Като завиете капачките се затваря веригата на бутона и плазмата заработва. Понякога тези щифтове се чупят или огъват и машината не работи. Затова да се внимава за тях.

7.Електродът да се затяга с ключа, който е към него. Не стягайте прекалено силно, за да не развалите резбата. При малкият шланг PT40 понякога се откъсва резбата и остава вътре в отвора. При такова положение по-добре ми пратете шланга да се опитаме да го оправим , отколкото да се пробвате и да развалите резбата. Ако резбата се развали трябва да се смени главата, която струва доста.

8.Случвало се е да забравят да затегнат електрода и той се саморазвива по време на работа. При слаба връзка може да прегрее и пак да развали резбата.

9.След смяната на електрода проверете дали като натиснете електрода той потъва лек и се връща веднага – свободното му движение ще направи паленето лесно.

10.След доста запалвания може да се окислят контакните повърхности на дюзата и електрода. Проверявайте ги понякога.

11.При плазмите с филтър-регулатор за въздуха са възможни няколко проблема.

а/Не се източва водата и тогава тя като се появи в дъгата се получава паткане и разваляне на среза. Това става поради разлагането и на водород и кислород и последвалите малки експлозии.

б/задръстване на порестия филтър. Тогава при отварянето клапана на въздуха, налягането рязко пада и сработва защитата за ниско налягане. Тогава трябва да почистите филтъра.

в/Понякога сменят щуцера, към който се подвежда въздуха с друг тип – бърза връзка или друго. Ако резбата му е дълга и се навие до край той опира в дъното на филтъра и се затапва отвора, през който влиза въздуха. Затова ако сменяте щуцера внимавайте резбата да е колкото на оригиналния.

12.Плазмата работи добре с чист въздух. Ако компресорът пуска масло това води до задръстване и разваляне на магнетвентила.

Маслото раздува мембраната в него и той спира да пуска въздух.

  Внимание!!! Някои пускат кислород вместо въздух. Това е абсолютно недопустимо. В най-добрия случай ще изгори ръкохватката, но може да имате и по-големи проблеми.

13.Налягането на въздуха трябва да бъде между 5,5 и 6 Bar /атмосфери/. По-високото налягане прави лъча по-студен и рязането се влошава. Освен това при по-високо налягане се износва по-бързо електрода.

В Заключение – при всяка ръчна машина качеството на работа зависи от правилната поддръжка и експлоатация на работещия с нея.