maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА МИГ/МАГ

     Шланг МВ36 за МИГ/МАГ. Подходящ за модел  350 макси.  С евро букса.

  • Заваръчен ток  360 А.
  • ПВ  60%.
  • Диаметър на телта    0,6,    0,8,    1,0   и   1,2 мм
  • Контактна дюза М8
  • Цена за 3м дължина  : 240 лв. без ДДС
  • Цена за 4м дължина  : 280 лв. без ДДС