maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА МИГ/МАГ

Ключ за трифазен МИГ/МАГ – 7 позиции.

Макс. ток през контактите – 25 А.

Цена : 98.40 лв. с ДДС