maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

ЧАСТИ ЗА МИГ/МАГ

Ключ 8 позиции 25А за монофазен МИГ/МАГ.

Макс. ток през контактите – 25 А.

Цена : 72 лв. с ДДС