maksimal@mail.bg

Стараем се да сме МАКСИМАЛно полезни !

Шланг за плазма тип РТ40, РТ80, РТ100 и консумативи


Подходящи за работа със шаблони. Работи се на 50А с допир до материала за рязане.

Подходящ за работа със шаблони при всички мощности.

          ВИДОВЕ ШЛАНГОВЕ И ЦЕНИ :  

РТ 80 6м ръчен – 540 лв. без ДДС

РТ 80 6м ръчен с евробукса – 600 лв. без ДДС

РТМ 80 6м машинен – 710 лв. без ДДС

РТМ 80 6м машинен с евробукса – 820 лв. без ДДС 

 

          ВИДОВЕ КОНСУМАТИВИ И ЦЕНИ :  

09800 – глава за РТ 80 ръчен – 260 лв.

09810 – глава за РТМ 80 машинна – 310 лв.

52558 – електрод – 6 лв.

51310.09 – дюза контактна 50 А – 6 лв.

51311.11 – дюза 1.1 мм 50 А – 6 лв.

51311.13 – дюза 1.3 мм 75 А – 6 лв.

51311S.11 – дюза 1.1 мм 50 А – 6 лв.

51331S.13 – дюза 1.3 мм 75 А – 6 лв.

60028 – газ дифузьор – 18 лв.

51620.60 – О пръстен – 5 лв.

09800.42 – охлаждаща тръбичка – 18 лв.

60510 – защитна капачка конична – 45 лв.

60511 – защитна капачка с резба – 45 лв.

60504 – защитна капачка медна за контакт – 21 лв.

60434 – двуточков водач – 16 лв.

TW09705 – ръкохватка с ключ – 70 лв.

TW072183 – позиционираща тръба – 60 лв.

     Цените са без ДДС

За машинно рязане двуточковият водач не се ползва. Схемата с консумативите вижте по-долу:

За ръчно рязане с двуточков водач . Тези консумативи са удобни за груба работа, водене по линия и лесно се почистват от пръски. Подредбата на консумативите вижте по-долу: